G4V

The Green Maze Racers ( EE6 - IC6 - IW6 )

Gadgets

Inleiding

Voor ons project hebben we vooral gedacht aan originaliteit. Zo laten we een robot door een interactieve maze rijden. De hindernissen in het maze zullen reageren op de aanwezigheid van de robot. De groene energie zal zich gaandeweg met de robot verplaatsen en zal van applicatie naar applicatie getransporteerd worden. De energie zal hierdoor niet constant over heel het maze staan.

Het gadget
Het gadget is een maze waarin verschillende elektronische applicaties verwerkt zijn. Ieder lid van de groep werkt aan zijn eigen deel. Het is de bedoeling dat we een robot gaan programmeren die door het maze gaat rijden. Zodra de robot een hindernis passeert, opent er bijvoorbeeld een slagboom of  een deur. De uitdaging is dat we met een beperkt vermogen toch een redelijk groot project kunnen gaan realiseren.

Er wordt groene energie uit het zonnepaneeltje gehaald en verdeeld over het doolhof. De resterende energie wordt opgeslagen in een batterij. Om het maximale rendement uit het paneeltje te halen gaan we met behulp van een stappenmotor een zonnevolger maken. Het maze is gemaakt uit hout en de elektronica zit hierin verwerkt. Zo zijn er op verschillende plaatsen sensoren geplaatst. Van zodra de robot de sensor passeert gaat er een bepaald deel voorzien worden van groene energie.

Onderdelen in het doolhof en takenverdeling

Schets van het doolhof:

3d view dollhof[1].BMP

Besluit

Dit is in grote lijnen ons  project van dit jaar. Het is een hele uitdaging en we zullen er zeker lang mee bezig zijn. Maar hopelijk kunnen we op het einde van het schooljaar een mooi project komen tentoonstellen. Het wordt een overkoepelend groepswerk van de richtingen IC, EE en IW waar iedereen zijn eigen inbreng in heeft.