G4V

Groepsopdrachten

Groepsopdrachten

 • dossier samenstellen
 • woord vooraf
 • opdracht 1: ontwerp buizenklem
 • opdracht 2: praktische realisatie
 • geraadpleegde informatiebronnen
 • materiaallijst onderdelen – eigenschappen van materialen
 • overzicht koopartikelen
 • kostprijsberekening
 • tabellen overzicht ( uitwerking leerkracht)
 • verschil tussen mee- en tegenlopend  frezen (groepsopdracht vorig schooljaar B3WM5)
 • werkwijze harden en hardheidsmeting volgens rockwell
  (groepsopdracht vorig schooljaar B3WM5)
 • werkplaatstekeningen
 • algemeen besluit