G4V

Basisplanning  

- 17/10/11        
voorstelling GIP door leerkrachten (opdracht, gebruik logboek, …) Start ontwerp product (CAD) + ontwerp inzetstukken matrijs

- 21/11/11        
Controle en bijsturing stand van zaken CAD tekeningen v/d matrijs

- 16/01/12        
Vormgeving van het dossier Inleveren van de reeds afgewerkte CAD tekeningen Controle door mentoren met eventuele bijsturing

- 05/03/12        
Een eerste ontwerp van het dossier wordt ingeleverd Controle door mentoren met eventuele bijsturing
Tussentijds worden afgewerkte delen van het dossier ter nalezing afgegeven aan de mentoren.

- 30/04/12        
Volledig dossier laten nalezen door de mentoren

- 21/05/12        
Dossier in 3-voud inleveren bij B. Vleugels

- eind juni         
Evaluatie van de proef door de jury